etusivu
uutisettapahtumakalenterihallitus, yhteystiedotnäin me toimimmeprojektitNamibia-tietouttalinkkejä
  Käsityö- ja taidekasvatus syrjäytymisen ehkäisijänä

Suomi-Namibia-Seuran kehitysyhteistyöhanke vuosina 2007- 2009

Maailmanlaajuinen kehitystavoite, yksi YK:n vuosituhattavoitteista, on tarjota kaikille lapsille oikeus perusopetukseen vuoteen 2015 mennessä. Monessa maassa tämä tavoite toteutuu periaatteessa. Toteutumisessa on kuitenkin monia ongelmia. Vaikka lapset aloittavat koulun, keskeyttäminen on hyvin yleistä, erityisesti tytöillä. Koulujen oppisaavutukset ovat usein heikkoja koska luokkakoot ovat suuria ja opettajien koulutustaso on puutteellinen. Toisaalta koulujen opetuksessa keskitytään vain luku- ja kirjoitustaidon ja matematiikan opetukseen.

Kehitysmaissa, kuten Namibiassa, on valtavan arvokas ja taidollisesti korkeatasoinen käsityö- ja taideperinne. Omassa maassaan tätä perinnettä ei kuitenkaan arvosteta riittävästi eikä taitoja opeteta uusille sukupolville kouluissa. Kuitenkin taidekasvatus tukee ihmisen kykyä ajatella laajemmin ja luovemmin. Käsityötaitojen oppiminen tukee ja edesauttaa myös matematiikan, luku- ja kirjoitustaidon oppimista. Perusopetukseen yhteydessä se motivoi lapsia oppimisessa ja antaa tukea oman elämän hallintaan. Käsityö- ja taidekasvatus tukee erityisesti ongelmaratkaisukykyä, joka on matematiikan oppimisen perustaito.

Kehitysmaissa käsityö- ja taidekasvatus on toteutettava integroimalla se tavalliseen opetukseen. Voimavaroja erilliseen opetukseen ei ole. Kyse on opettajien tietoisuuden herättämisestä oppituntien suunnittelussa, ja kiinnostuksen herättämisestä oman maan kulttuuriin ja perinteisiin. Toisaalta käsityö- ja taidekasvatuksella voidaan antaa lapsille onnistumisen kokemuksia ja motivoida näin heidän opiskeluaan kouluaineissa, joissa heillä voi olla oppimisvaikeuksia.

Suomi-Namibia-Seura, Oruuano of Namibian Artist Union ja Namibian opetusta kehittävä viranomaistaho, National Institute for Educational Development NIED ovat tarttuneet yhteiseen kunniahimoiseen haasteeseen. Vuosien 2007- 2009 aikana toteutetaan hanke, jonka tavoitteena on kehittää Namibian peruskoulujen käsi- ja taidekasvatusta ja innostaa opettajia tulemamaan mukaan tähän työhön. Perimmäisenä tavoitteena on Namibialaisen kulttuurin ja käsityö- ja taideosaamisen kasvava arvostus. Hanke saa tukea Suomen Ulkoasianministeriöltä.

Hankkeen käytännön toimina järjestetään opettajille koulutusta ja työpajoja. Näissä kannustetaan opettajia etsitään väyliä käsityö- ja taidekasvatuksen kehittämiseksi. Lisäksi järjestetään koulujen välisiä kannustavia kilpailuja ja tapahtumia käsityö- ja taidekasvatuksen aseman ja arvostuksen parantamiseksi kouluopetuksessa.

Hankkeen suojelija on Namibian opetusministeri Nangolo Mbumba. Hankkeen johtoryhmän muodostavat Rouva Eeva Ahtisaari, Arkkipiispa Jukka Paarma ja Valtion säveltaidetoimikunnan puheenjohtaja Pekka Vapaavuori sekä Suomi-Namibia-Seuran puheenjohtaja Seppo Kalliokoski ja varapuheenjohtaja Ritva Semi sekä Janne Sykkö seuran hallituksesta. Hankkeen taloudellinen vastuu on Suomi-Namibia-Seuralla.

 

[ takaisin projektit-sivulle ]