etusivu
about usom Namibialänker

Samfundet Finland-Namibia rf har enligt sina stadgar som mål att "stärka vänskapsbanden mellan människor i Finland och Namibia, och öka det sociala, ekonomiska och kulturella samarbetet". Vårt huvudmål är att öka finländarnas kunskap om Namibia och att delta i utvecklingssamarbete genom ett eget projekt. Samfundet Finland-Namibia grundades år 1974 och är Finlands största vänskapsförening med ett afrikanskt land.

  Medlemskap

Samfundet Finland-Namibia har över 700 medlemmar. Det som de har gemensamt är att de alla är intresserade av Namibia. Föreningen håller kontakt med sina medlemmar främst genom sina medlemsblad och olika sammankomster. Alla medlemmar inbjuds regelbundet till årliga vår- och höstmöten.

Den årliga medlemsavgiften är EUR 14, för studenter EUR 7. Om du vill bli medlem, sänd ditt namn och din adress, antingen via e-mail (seppo.kalliokoski@icenet.fi) eller per brev till

Samfundet Finland-Namibia
Fredsstationen, Loktorget
00520 Helsingfors.

Du kommer att få en bankgiroblankett för att betala medlemsavgiften. När vi har fått avgiften lägger vi ditt namn på vår postningslista.

  Händelsekalender

För Samfundet Finland-Namibia är årets huvudhändelse Namibias självständighetsdag den 21 mars, som vi har firat sedan Namibia blev självständigt år 1990. Vi har inbjudit gäster både från Namibia och Finland, och vi välkomnar alla vänner av Namibia för att fira den 21 mars.

Vi deltar varje år i utställningar och andra tillfällen, i mån av möjlighet. Under de senaste åren har vi bl.a. deltagit i Resemässan i Helsingfors Mässcentrum, i Finska Missionssällskapets årsfest, samt "Världen i byn" och "Möjligheternas torg":

Resemessan

Världen i byn - world village festival

Finska Missionssällskapets årsfest